Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Změny v přihlášce

Objednávka/přihláška vstupného, místenek, služeb a doplňků je editovatelná. Editace = změna, doplnění či rušení položek. Výsledkem editace je konečná podoba objednávky/přihlášky, tedy vše vyplněné tak, jak chcete dostat.

Změna přihlášky může vést k změnovým a storno poplatkům a zařazení do „změnové fronty“ při prezenci na recepci festivalu. Přečtěte si proto podmínky a pokyny pozorně.

Prosím objednávejte vstupné, místenky, služby a doplňky najednou. Změna objednávky/přihlášky přidělává práci a náklady vám i nám (práce, náklady na komunikaci s ubytovateli, bankovní poplatky, zaúčtování změn). Nicméně předem a včas projednané změny výrazně urychlí a zjednoduší odbavení při prezenci na recepci.

Doporučujeme uvést do Nastavení osobních údajů v Amberu telefonní číslo pro rychlé projednání či ověření změn objednávky/přihlášky.

Platnost změn

Uzávěrka editace je 11. 11. (zároveň uzávěrka pro platby).

Po uzávěrce plateb 11. 11. doplácejte až na místě! Přeplatky vracíme v obálce účastníka, překontrolujte hned na místě, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

Původní výpis objednávky/přihlášky máte v e-mailu nebo v Amberu v odkazu Vstupné a služby na BXM 2013. Po změně objednávky/přihlášky tam najdete nový výpis.

Autorizace

Jakákoliv změna objednávky/přihlášky vyžaduje autorizaci ze strany organizátorů v podobě e-mailu, až potom je platná.

 • Automatická autorizace je u změn do 11. 11. včetně, které se netýkají ubytování (= změna termínu, místa či spolubydlícího).
 • Autorizace recepcí festivalu je nutná u všech změn od 11. 11. a všech změn ubytování.

Nezapomeňte si s sebou na recepci vzít původní i autorizovaný výpis objednávky/přihlášky!

 • Pokud jste ho nedostali do 11. 11., ověřte si e-mailem na registrace@festivalfantazie.cz, zda byl odeslán.
 • Pokud jste editovali přihlášku, ale vaše žádost o změnu nebyla zpracována a nemáte tedy autorizovaný výpis přihlášky, řaďte se na recepci k pracovišti vyřizujícímu změny.

Výška cen, platba

 • Výška ceny při doobjednání se řídí datem platby. Pokud tedy doobjednáte po 15. 10., účtuje se cena bez slevy, ale původní ceny se nezvyšují.
 • Výška odpočtu za zrušené položky se řídí původní cenou položek.
 • Přidaný volňásek odpočítává vstupné ve výši dle platby, odečítá den nebo zbývající půlden, pokud už jsou všechny ostatní dny pokryté volňásky.
 • Pokud jste ještě neplatili, zaplatíte novou cenu spočítanou systémem.
 • Pokud jste již platili, doplatíte předem nebo na místě, případně dostanete peníze zpět na místě v obálce účastníka.

Doplacení změnových a storno poplatků za minulé akce je podmínkou účasti na dalších akcích SFK Avalon.

Rušení, změny, doobjednání

Změna ubytování

Změna místa nebo doobjednání ubytování = objednávka nového ubytování. Nelze automaticky počítat s prodloužením ubytování ve stejném místě. I když se o to budeme snažit.

Zkrácení, prodloužení, změna výběru ubytování i změna spolubydlícího (včetně opravy pouhého překlepu) s ohledem na obsazenost ubytovacích kapacit vyžaduje ruční zpracování, komunikaci s dalšími účastníky a ubytovateli a autorizaci změněné objednávky/přihlášky. Zaklikněte Chci změnu ubytování a do poznámky přihlášky popište, jako změnu chcete, včetně případných náhradních řešení.

Cena doobjednaného ubytování se počítá jako cena samostatného ubytování na příslušný počet nocí, pokud se nám nepodaří ubytovat vás na stejném místě (čím dříve, tím lepší šance).

Změnový poplatek

Za změnu objednávky přihlášky vedoucí ke změně výše platby, se účuje manipulační poplatek 50 Kč. Pokrývá náklady na práci a zaúčtování, případně na komunikaci a bankovní poplatky.

Změnový poplatek 50 Kč se neúčtuje za:

 • samotné uplatnění volňásků v objednávce/přihlášce
 • změny vedoucí ke zvýšení celkové ceny o 400 Kč a více
 • pokud ještě není zaplacena původní přihláška

Změnový poplatek se počítá za každou dokončenou editaci, i v rámci jednoho dne. Pokud tedy přihlášku upravíte, odešlete a pak editujete znovu, znamená to další změnový poplatek (pokud se na něj nevztahují výše popsané výjimky)

Drobné položky nebo jednodenní vstupné bez ubytování je tedy lepší dokupovat na místě až později po průchodu prezencí na recepci.

Storno poplatky

Za zrušení objednávky/přihlášky se účtuje storno poplatek - jen těžko najdeme na poslední chvíli někoho, kdo službu využije. Také doplňky jsou již vyrobeny...

 • Zrušení vstupného je bez storno poplatku.
 • Zrušení stravování, ubytování a doplňků po 11. 11. je se storno poplatkem 50% ceny.

Rady

Všechny změny objednávky/přihlášky neprojednané nejpozději do uzávěrky 11. 11. znamenají první den festivalu vystát dvě fronty. Jednu na účastnickou obálku podle písmene příjmení. Zde se doplácejí jen předem projednané změny, přeplatky jsou vraceny v účastnické obálce. A druhou frontu k pracovišti vyřizujícímu změny  neautorizované nebo neprojednané předem. Trvá to déle. Je tedy lepší projít prezencí beze změn a až poleví fronty, přijít si vyřídit změnu.

Než rušení ubytování na poslední chvíli, raději doporučujeme přilákat (najít na místě) místo sebe někoho jiného a prostřednictvím recepce zařídit příslušné změny.