Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Přihláška pořadu

Přijímáme pouze on-line přihlášky pořadů do uzávěrky 10. 10. Včasná přihláška pořadu slouží i pro účely propagace, jako informace o příjezdu a odjezdu autora (důležité pro zařazení pořadu do vhodného času), o technice potřebné pro pořad.

Proč je důležitá dobrá anotace pořadu a co nejdříve?

Přihláška pořadu na Bloody Xmas 2013

Seznam přihlášených pořadů (zatím neaktivní)

Každý autor pořadu je povinen si přečíst Podmínky pro autory pořadů, odesláním přihlášky s nimi souhlasí. Jsou v nich specifikovány technické a další podmínky, honoráře apod. Jde nám především o to, aby nedocházelo ke vzájemným překvapením a nepodloženým očekáváním. Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel důležitých pro spokojenost vaší, naší a hlavně účastníků.

Postup přihlášení pořadu

Autor pořadu (přednášející, pořadatel vyhlášení soutěže, křtící nakladatel, ...) přihlásí pořad do linie X - Nezařazené, odkud ho vedoucí programu zařadí do programové linie. Vedoucí programu nejsou povinni přijmout každý pořad, ale jsou povinni včas informovat autora o odmítnutí pořadu.

Nebyl-li autor nikdy na žádném ze série FFestivalů a není-li tedy dosud zaregistrován v systému AMBER, registruje se do něj, včetně uvedení bydliště (kvůli výplatě honoráře). Dále se přihlásí přihláškou k účasti jako běžný účastník. Až poté mu systém umožní přihlásit pořad on-line přihláškou v systému AMBER. V přihlášce uvede potřebné údaje včetně dne, měsíce a hodiny (dd.mm.hh) svého příjezdu a odjezdu k sestavování programu.

Přijetí přihlášky je potvrzeno automaticky obratem na mail přihlašovatele, přijetí pořadu do programu vyplývá ze zařazení pořadu do Seznam přihlášených pořadů. Zařazení pořadu do konkrétního prostoru a času není okamžité, sestavení vyváženého programu je obtížné a zabere čas, navíc je třeba sestavit nejdříve kostru a poté ji teprve doplnit dalšími pořady. Vedoucí programu pracuje s přihlášenými pořady přímo v systému.

Program by měl být z 90% sestaven v době uzávěrky časového programu 10. 10., finální program přibližně 14 dní před festivalem. Poté se bude měnit už jen výjimečně, na což si pořadatelé vyhrazují právo.

Autor pořadu je zodpovědný za zjištění si času a místa, kam je jeho pořad zařazen.

Autor pořadu má možnost aktualizovat svůj pořad editací v systému. Od uzávěrky 1. 11. již nejsou změny zachyceny v obsahu informační brožury, jen v elektronické verzi popisů pořadů.

Vedoucí programu určují zařazení pořadu a spolupracují s autorem pořadu i na místě, pomáhají. Technici jsou zodpovědní za to, že bude k dispozici příslušná předem poptaná technika, a řeší i odůvodněné a VČAS podané speciální požadavky, reagují na telefonáty na HELP DESK číslo 724 869 852, uvedené také na stole v programových místnostech, v informační brožuře pro účastníky a na informačních plochách. Jména všech příslušných osob jsou uvedena v sekcích Pořadatelé a budou uvedena i na místě na informačních plochách. Pořadatelé a vedoucí programu jsou označeni visačkami.

Výhody hostů a autorů pořadů

Hosté nebo jednotlivých programových linií jsou vyjmenovaní v sekci Hosté. Hosté a účinkující v programu mají určité výhody, přibližně:

  • VIP hosté programu - proplacení dopravy, zdarma ubytování a vstup na více dní, poukázka 100-200 Kč na občerstvení, případně finanční příspěvek
  • hosté programu - proplacení dopravy, jednodenní vstup, poukázka 100 Kč na občerstvení
  • autor pořadu - honorář dle novosti pořadu, kvality pořadu a počtu posluchačů, ceny do soutěže
  • vítězové soutěží - odměny, věcné ceny, případně volné vstupenky

Více informací najdete v Podmínkách pro autory pořadů.